ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

W 2021 r. Gmina Lubin w zakresie spraw społecznych oraz zdrowia realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Lubin wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy. Należy również wskazać na dobre warunki życia, jakie oferowane są mieszkańcom gminy korzystającym z zasobów lokalowych gminy - przeciętna powierzchnia mieszkania komunalnego w gminie jest jedną z większych na tle jednostek należących do grupy porównawczej. Zwiększonej aktywności ze strony władz Gminy Lubin w obszarze związanym z pomocą społeczną wymaga współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jak wynika z danych, wydatki jakie gmina realizowała w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi uległy zmniejszeniu, ponadto były jednymi z niższych w porównaniu do gmin należących do grupy porównawczej.


Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE