ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Analiza aktywności gospodarczej Gminy Lubin na tle gmin o podobnych parametrach wskazuje, że pod względem wielu analizowanych parametrów Gmina Lubin jest czołową jednostką w kontekście gospodarki na tle porównywalnych gmin. Gmina Lubin ma bardzo sprzyjającą sytuację pod względem wpływów z podatków z PIT i CIT oraz struktury własnościowej przedsiębiorstw. Dodatkowo 100% pokrycia MPZP co czyni gminę liderem wśród gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Warto podkreślić, że w stosunku do roku poprzedniego uległa poprawie sytuacja gminy pod względem poziomu bezrobocia i bezrobocia długotrwałego (spadek). Gmina Lubin jest więc gminą aktywną zawodowo.


Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA