ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na dość dobrą organizację systemu oświatowego w gminie - w zakresie wskaźników świadczących o organizacji systemu oświatowego. Gmina ma sytuację bardzo sprzyjającą w porównaniu do gmin należących do grupy porównawczej jeśli chodzi liczbę oddziałów na etat nauczycielski oraz sprzyjającą liczbę uczniów na etat nauczycielski. Poprawie w stosunku do poprzednich lat uległ m.in. wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2021 r. i na tle grupy porównawczej wskaźnik ten nadal znajduje się w sytuacji określonej jako niesprzyjająca. W analizowanym okresie nastąpiła poprawa sytuacji gminy pod względem pokrycia ponoszonych wydatków bieżących uzyskiwaną subwencją oświatową.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA

*.Wskazany współczynnik skolaryzacji w SP nie uwzględnia liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta Lubin.

** Wskazany współczynnik skolaryzacji w przedszkolach nie uwzględnia liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Lubin.