ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Gmina Lubin na tle gmin w grupie porównawczej realizuje zoptymalizowaną politykę wydatkową. Świadczy o tym pozycja gminy w zakresie wskaźnika udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ogóle wydatków bieżących, które uzyskują wartości korzystniejsze niż wszystkie jednostki należące do grupy porównawczej. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi prawie 10%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł poziom zadłużenia Gminy Lubin, który jest nierozwalanie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych. Sprzyjająca sytuacja gminy występuje również w przypadku wysokości uzyskiwanych dochodów podatkowych na mieszkańca, które wynoszą ponad 4.000 zł (średnia z lat 2019-2021).Wskaźniki w obszarze BUDŻET