OCENA OGÓLNA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY


Gmina Lubin porównywana jest do 130 gmin wiejskich, będących strefami zewnętrznymi obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych. Do grupy porównawczej Gminy Lubin należą m.in. Gmina Głogów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Gmina Słupsk czy Gmina Gniezno. Ocena stanu gminy na tyle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem w połowie obszarów sytuacja gminy w 2021 r. była sprzyjająca lub bardzo sprzyjająca. Oznacza to, że działania podjęte przez władze gminy w 2021 r. przełożyły się na realną poprawę i wysoką jakość życia mieszkańców. Jako filar działalności Gminy Lubin w 2021 r. wskazać należy gospodarkę, która wraz z demografią stanowi podłoże i gwarantuje stabilny rozwój gminy w pozostałych obszarach.