ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


obszary Zarządzeń WÓJTA GMINYW 2021 r. Wójt Gminy Lubin wydał w sumie 532 zarządzenia. Zdecydowana większość z nich dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Na mocy zarządzeń wydawano decyzje w sprawach dzierżawy i pierwokupu nieruchomości, a także ogłaszano przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych.


Drugim najczęściej poruszanym obszarem były zamówienia publiczne. Drogą zarządzeń przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej.


Trzecim często poruszanym zagadnieniem były finanse gminy. Zarządzenia w tej dziedzinie w głównej mierze odnosiły się do dokonywania zmian w planie wykonawczym budżetu oraz planie dochodów i wydatków Gminy Lubin.


Spora część zarządzeń odnosiła się również do organizacji urzędu i gminy. W ciągu roku wójt m.in. dokonywał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, a także udzielał pełnomocnictw oraz upoważnień.Wykaz zarządzeń Wójta Gminy