REALIZACJa UCHWAŁ RADY GMINY


obszary UCHWAŁ RADY GMINYW 2021 r. Rada Gminy Lubin podjęła 118 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano z zakresu finansów. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, a także udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego.


Drugim najczęściej poruszanym na sesjach zagadnieniem były kwestie organizacyjne i ustrojowe, odnoszące się do nadawania poszczególnym ulicom nazw oraz organizacji pracy roku 2021.


Spora część uchwał poruszała również kwestie zagospodarowania przestrzennego.


Realizacja uchwał Rady Gminy Lubin w 2021 r.