SAMORZĄD GMINY Lubin


WŁADZE GMINY Lubin


Tadeusz
Kielan


Wójt
Gminy Lubin

Bartosz Chojnacki

Zastępca Wójta Gminy Lubin

Marzena Kosydor

Skarbnik
Gminy LubinUrząd Gminy w Lubinie


ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin


Sekretariat:


tel.: +48 76 840 31 00

fax: +48 76 840 31 40

kancelaria@ug.lubin.pl


Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 8:00-16:00

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30RADA GMINY Lubin

Przewodniczący Rady Gminy:Norbert GrabowskiWiceprzewodniczący Rady Gminy:Sylwia Pęczkowicz-Kuduk


Andrzej Olek

Pozostali członkowie Rady Gminy:Elżbieta Białosiewicz


Tomasz Fuczek


Patryk Jarkowiec


Łukasz Kurowski


Krzysztof Lewicki


Paweł Łukasiewicz


Zofia Marcinkiewicz


Marcin Nyklewicz


Jan Olejnik


Robert Piekut


Joanna Pietruszka


JerzyTadlaDziałalność Rady Gminy Lubin w 2021 r.

118

podjętych uchwał


4

interpelacje

0

zapytań zgłoszonych

do Wójta GminyMŁODZIEŻOWA RADA GMINY Lubin

W 2021 r., na drugim posiedzeniu pierwszej kadencji, spotkali się najmłodsi radni. Spotkanie miało charakter wirtualny i mimo, że planowany porządek obrad był krótki, to obrady trwały prawie trzy godziny.


W sesji wzięło udział 14-stu radnych z 15-osobowego składu Młodzieżowej Rady Gminy. Obrady prowadził Wojciech Ryś przewodniczący tego gremium.


Radni dyskutowali nad propozycjami zmian funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Lubin i dostosowaniu jej do potrzeb młodzieży. Wnioskują m.in. o dodatkowe kursy i wydłużenia linii. Złożono wiele propozycji zmian, które teraz będą przedstawione wójtowi, który podejmie ostateczną decyzję w sprawie przekazania tych uwag do Starostwa Powiatowego, które zarządza funkcjonowaniem komunikacji powiatowej.

Zdjęcie dziewczyny na monitorze laptopa.
Zdjęcie dokumentu w Word na monitorze laptopa.

Przewodniczący mrg:Wojciech RyśWiceprzewodnicząca MRG:Katarzyna Jarkowiecsekretarz MRG:Nikola Koza

Pozostali członkowie MRG:Dawid Herejczak


Izabela Kożewnikow


Nikola Szczygieł


Michał Boczniewicz


Marco Erkens


Wiktoria Ogłozińska


Agata Słota


Kaja Jężak


Zofia Świerzowska


Maciej Marciniak


Miłosz Abramczuk


Wojciech Ryś


Jakub Skibik


RADA Seniorów GMINY Lubin

Rada Seniorów Gminy Lubin powołana została w 2016 r., a w jej skład wchodzi 11 osób.

II kadencja Rady Seniorów Gminy Lubin wybrana została w 2019 r., obecnie liczy 10 osób i do końca roku 2021 odbyło się 10 posiedzeń oraz podjęto 9 uchwał.

Obszar działania Rady obejmuje obszar Gminy Lubin. Celem jej działalności jest integracja środowiska osób starszych, wzmacniane ich udziału w życiu społeczności lokalnej, a także sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej w szczególności poprzez:

  • wspieranie aktywności osób starszych, a w szczególności aktywności rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej,

  • profilaktykę i promocję zdrowia,

  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

  • twórcze wykorzystanie potencjału osób starszych,

  • przełamywanie stereotypów dotyczących seniorów i starości oraz budowanie autorytetu osób starszych.

Zebranie Rady Seniorów Gminy Lubin - zdjęcie nr 1.
Zebranie Rady Seniorów Gminy Lubin - zdjęcie nr 2.

Przewodnicząca rsg:Janina MuchaWiceprzewodnicząca RsG:Anna RawskaPozostali członkowie RsG:Maria Galuba


Tadeusz Wodziczka*


Wiesław Mucha


Eugeniusz Wawryk


Stanisława Zazula


Alicja Maćkowiak


Emilia Bojko


Barbara Tórz


Jan Olejnik

*Tadeusz Wodziczka złożył pisemną rezygnację i został odwołany z członka Rady Seniorów Gminy Lubin Zarządzeniem Wójta Gminy Lubin nr 1204/2021 z dnia 15.06.2021 r.Samorząd dla Dziedzictwa
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Samorząd dla Dziedzictwa".

W roku 2020 Gmina Lubin zgłosiła uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie "Samorząd dla Dziedzictwa", nagradzającym gminy za modelowe opracowywanie i wdrażanie gminnego programu opieki nad zabytkami.


Jego głównym celem jest motywowanie samorządów do opracowywania i wdrażania obowiązkowych dla gmin, w ramach ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., programów opieki nad zabytkami oraz promocję dobrych praktyk w tym zakresie. Spośród 26 zgłoszeń spełniających kryteria formalne, w tym 16 z gmin miejskich oraz 10 z gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, jury pod przewodnictwem dr hab. Moniki Murzyn Kupisz, prof. UJ wybrało laureatów oraz przyznało wyróżnienia.


Wyróżnienie w kategorii gminy miejsko- wiejskie i wiejskie przyznano m.in. Gminie Lubin. Gminę wyróżniono za realizację czteroletniego programu opieki nad zabytkami.

Z uwagi na pandemię termin uroczystość wręczenia nagród przeniesiony został na rok 2021. Oficjalnie pamiątkowa tablica za wyróżnienie Gminy Lubin w konkursie "Samorząd dla Dziedzictwa" przekazana została w roku 2021. Publikacja związana z konkursem ukaże się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w bieżącym roku.


Tadeuszowi Kielanowi, Wójtowi Gminy Lubin, została nadana odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego za wkład w działania na rzecz kultury w Gminie Lubin i dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Odznaka odebrana została przez wójta w 2021 r. z rąk Wojewody Dolnośląskiego.


Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie "Samorząd dla Dziedzictwa".