Jednostki organizacyjne i Spółki gminne


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

11 625 735

-5,85%

do roku 2020urząd Gminy w LubinieDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Lubin

Statut przyjęty uchwałą Nr Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. z późn. zm.

W 2021 r. Rada Gminy nie dokonywała zmian w treści Statutu Gminy Lubin.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lubin przyjęty zarządzeniem Nr 284/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.

W 2021 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy zmieniono dwukrotnie:

  • zarządzeniem Nr 1030/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubinie;

  • zarządzeniem Nr 1133/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubinie.


regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Lubin przyjęty zarządzeniem Nr 4/2003 Wójta Gminy Lubin z dnia 17 września 2003 r. zmieniony:

  • zarządzeniem Nr 4/2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zmian w regulaminie pracy Urzędu Gminy w Lubinie;

  • zarządzeniem Nr 68/2009 Wójta Gminy Lubin z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Lubinie.

W 2021 r. Wójt Gminy Lubin nie dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy.


zatrudnienie w urzędzie gminy Lubin w 2021 r.


W 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubin zatrudniano 88 pracowników, w tym 98% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 1 pracownika. Rozwiązanie współpracy następowało głównie na mocy porozumienia stron.


urząd w liczbach


23 274

dokumentów, które wpłynęły do urzędu w 2021 r.


w tym:

1 326

dokumentów dostarczonych do urzędu elektronicznie

13 118

dokumentów, wysłanych z urzędu w 2021 r.


w tym:

702

dokumentów wysłanych z urzędu elektronicznie

800

spotkań wójta odbytych z mieszkańcami gminy w 2021 r.


Ponadto, w 2021 r., w Urzędzie Gminy Lubin wydanych zostało 8.390 decyzji. Aż 93% z nich wydane zostało przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych. Co więcej, w ubiegłym roku w referacie tym, łącznie przygotowano najwięcej pism urzędowych (11.343). W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Referat ten wystawił 1.476 upomnień wzywających do zapłaty zaległego podatku oraz 206 tytułów wykonawczych. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami w tym okresie czasu wystawione zostało 1.529 upomnień oraz 157 tytułów wykonawczych.

W 2021 r. zawarte zostały również 774 umowy. Najwięcej, bo 331, zawarł ich Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. Często generowanym dokumentem w urzędzie były również różnego rodzaju odpisy i wypisy. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przygotował ich 513, łącznie natomiast wydano 519 tego typu dokumentów. Wśród działań tej jednostki w ciągu roku warto wyróżnić też 1.085 zarejestrowanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 943 zarejestrowane pozwolenia na budowę oraz 484 nadane numery porządkowe budynków.Jednostki organizacyjne gminyKLUB DZIECIĘCY W KRZECZYNIE WIELKIM


Krzeczyn Wielki, ul. Brzozowa 1


Dyrektor: Katarzyna Foryś

Zatrudnienie w 2021 r.: 6 pracowników

Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce


Raszówka ul. Kolejowa 2


Dyrektor: Katarzyna Foryś

Zatrudnienie w 2021 r.: 39 pracowników


Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce


Raszówka ul. 1 Maja 10


Dyrektor: Lucyna Szudrowicz

Zatrudnienie w 2021 r.: 34 pracowników

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych


Szklary Górne 48


Dyrektor: Elżbieta Piasny

Zatrudnienie w 2021 r.: 30 pracowników


Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach


Siedlce 29


Dyrektor: Mariola Karwan

Zatrudnienie w 2021 r.: 31 pracowników

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim


Krzeczyn Wielki 9


Dyrektor: Mateusz Marciniak

Zatrudnienie w 2021 r.: 30 pracowników


Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie wraz z SzkołĄ Filialną w OsiekuNiemstów 68; Osiek ul. Św. Katarzyny 75A


Dyrektor: Patrycja Słota

Zatrudnienie w 2021 r.: 38 pracowników

Ośrodek Kultury Gminy Lubin


Lubin ul. Księcia Ludwika I nr 3


Dyrektor: Magdalena Dubińska

Zatrudnienie w 2021 r.: 13 pracowników


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Lubin ul. Księcia Ludwika I nr 3


Dyrektor: Mariola Jaszczak

Zatrudnienie w 2021 r.: 26 pracowników

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce wraz z filiami w Chróstniku, Księginicach, Miłoradzicach, Niemstowie i Oborze oraz punktem bibliotecznym w Zimnej Wodzie


Raszówka ul. Kolejowa 2A


Dyrektor: Wioletta Olech

Zatrudnienie w 2021 r.: 10 pracownikówSpółki GminnePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp. z o.o.


Księginice 14


Prezes : Wojciech Dziwiński

Zatrudnienie w 2021 r.: 110 pracowników