FUNDUSZ SOŁECKI


Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

1 123 433

+18,91%

do roku 2020Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rok 2021 przyniósł bardzo ograniczone możliwości jeżeli chodzi o realizację funduszu sołeckiego. Część zaplanowanych przedsięwzięć nie mogła zostać zrealizowana ze względu na obowiązujące obostrzenia, przez co środki zostały przesunięte w sposób umożliwiający wykorzystanie ich w innej formie. Dzięki temu świetlice zostały wyposażone np. w różnorodny sprzęt, który będzie wykorzystywany przez mieszkańców gminy podczas przyszłych spotkań, zajęć i warsztatów. Mimo wielu przeciwności spowodowanych pandemią COVID-19, fundusz sołecki w Gminie Lubin udało się zrealizować na poziomie 90,52%.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 r.