EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

68,70%14 638,41

Koszt nauczania w przeliczeniu

na 1 ucznia w 2021 r.

9 836,58

Subwencja oświatowa
na 1 ucznia w 2021 r.

4 801,83

Dopłata ze środków własnych

na 1 ucznia w 2021 r.Budżet oświatowy Gminy Lubin w 2021 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

28 841 532

+16,78%

do roku 2020