Raport o stanie Gminy Lubin w 2021 roku


Wizerunek Wójta Gminy Lubin


Szanowni Państwo,

Każdy z nas z osobna, ale również jako Wspólnota zmuszeni jesteśmy w ostatnim czasie stawiać czoła wielu przeciwnościom. Choć myśli nas wszystkich i ostatnie działania skupiają się na niesieniu pomocy naszym sąsiadom - Ukraińcom, to poprzedni rok zdominowany był przez pandemię i rosnące koszty zadań, z jakimi na co dzień radzi sobie samorząd.

Pomimo tego, w 2021 r. skutecznie rozwijaliśmy usługi skierowane bezpośrednio do Was, mieszkańców Gminy Lubin, dotyczące różnych obszarów naszego codziennego życia. Począwszy od rozbudowy sieci infrastruktury lokalnej, poprzez działania kulturalne, społeczne, a na edukacji, która jest myślą o przyszłych pokoleniach skończywszy.

Te i wiele innych działań realizowanych w 2021 r. przedstawiamy w raporcie o stanie Gminy Lubin za 2021 r., którego lekturę gorąco polecam.

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To dokument o nas samych, dla nas samych - mieszkańców Gminy Lubin!

Dla Państwa wygody raport po raz kolejny przedstawiamy w formie strony internetowej. Nasze działania są transparentne i chcemy, aby taki był też ten raport. Zachęcamy do udostępniania linku wśród znajomych mieszkańców!


Tadeusz Kielan

Wójt Gminy LubinCO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?
Jak wypadamy na tle innych gmin?

Gminy z grupy porównawczej - mapka.

Aby zweryfikować tempo rozwoju gminy, porównujemy się do 130 innych jednostek, będących strefami zewnętrznymi obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych.

Ogólna ocena rozwoju

Ogólna ocena rozwoju

Podobnie jak w 2020 r., sytuację Gminy Lubin na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju należy ocenić jako dobrą. Gmina wypada lepiej od gmin w grupie porównawczej w 4 z 6 analizowanych obszarów.